Onze Dorpsraad is een vereniging van burgers van en voor Loenen aan de Vecht. Iedereen met de postcode 3632 kan lid worden (zie pagina lid worden voor aanmeldingsformulier). Wij behartigen uw Loenense belangen bij de gemeente en overige publieke overheidsorganen. Het gaat hierbij om onze veiligheid, onze voorzieningen maar ook om het leefbaar en mooi houden van ons prachtige dorp. Dit doen wij door over actuele en belangrijke onderwerpen het gesprek met de gemeente en andere partijen aan te gaan, door onderzoek te plegen naar situaties die verbeterd kunnen worden, door goed te luisteren naar onze leden, hen te informeren en hen te (laten) betrekken bij belangrijke besluiten.  

Over de Dorpsraad

In dit deel van de site stelt het bestuur van de Dorpsraad zich aan u voor, kunt u de statuten inzien, vindt u de verslagen van de algemene vergaderingen en leest u welke samenwerkingsafspraken wij hebben gemaakt met de gemeente Stichtse Vecht.


Over Loenen aan de Vecht

Loenen aan de Vecht is een prachtig dorp met veel oude monumenten en een rijk verenigingsleven. Op dit deel van de site leest u meer over de historie van Loenen, de plannen die er voor ons dorp zijn gemaakt en is er ruimte voor verenigingen, organisaties en ondernemers om zich aan u voor te stellen

Nieuws overzicht

Alle nieuwsberichten zijn na te lezen op deze pagina. Van evenementen, uw veiligheid, nieuwe bebouwing en meer is hier te lezen.
Contact

Wilt U met ons in contact komen. Kijk hier voor alle contactmogelijkheden.

© 2022 Dorpsraad