Onze Dorpsraad is een vereniging van burgers van en voor Loenen aan de Vecht. Iedereen met de postcode 3632 kan lid worden (zie pagina lid worden voor aanmeldingsformulier). Wij behartigen uw Loenense belangen bij de gemeente en overige publieke overheidsorganen. Het gaat hierbij om onze veiligheid, onze voorzieningen maar ook om het leefbaar en mooi houden van ons prachtige dorp. Dit doen wij door over actuele en belangrijke onderwerpen het gesprek met de gemeente en andere partijen aan te gaan, door onderzoek te plegen naar situaties die verbeterd kunnen worden, door goed te luisteren naar onze leden, hen te informeren en hen te (laten) betrekken bij belangrijke besluiten.  

© 2021 Dorpsraad